Informatie

Agile projectmanagement

Leden: 7
Meest recente activiteit: 4 Nov 2016

Agile projectmanagement

Het conceptueel raamwerk

Agile projectmanagement is een conceptueel raamwerk, dat begin jaren 2000 is ontstaan als reactie op onvolkomenheden in softwareontwikkelprojecten. 

 

Voorbeelden van deze onvolkomenheden zijn:

 • Uitloop in de planning
 • Overschrijding van budget
 • Niet leveren wat gevraagd werd
 • etc.

Een groep ontwikkelaars en denkers op het gebied van projectmanagement kwamen in februari 2001 bij elkaar en zij deelden de mening dat het ook anders kan. Dat projecten op tijd, binnen budget en het gewenst resultaat geleverd kunnen worden.   

 

Dit gedachtengoed werd toen alsvolgt in een handvest (The Agile Manifesto) geformuleerd:

 • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en tools
 • Werkende software boven allesomvattende documentatie
 • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
 • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

 

In de loop der jaren, zelfs al in de jaren '80, zijn er verschillende methoden ontwikkeld die ingredienten van het Agile conceptueel raamwerk bevatten. Enkele van deze methoden zijn:

 • Rapid Application Development ('80)
 • Scrum ('80)
 • Extreme programming ('80)
 • DSDM ('90)

Tegenwoordig wint Scrum als projectmanagement methodiek aan populariteit.

 

Ondanks dat Agile onstaan is- en gebruikt wordt in ICT-projecten, sluit het zeker niet uit dat het ook bruikbaar is in ander soort projecten, zoals in de bouw en overheid.

De plaat hieronder laat zien een aantal van de belangrijkste aspecten van Agile zien (plaat van Mia Kolomodin)

Video's Agile

Kijk voor meer video's hier of op ons YouTube-kanaal.

 

Kenmerken van Agile projecten en -projectmanagement

Projecten die als Agile worden aangemerkt, bevatten voornamelijk de volgende kenmerken:

 • Meer verantwoordelijkheden en inspraak van teamleden op de inhoud en richting van een project. De projectmanager is intern meer als coach betrokken en zorgt voor de externe afstemming.
 • De betokkenheid van de business wordt als kritische succesfactor beschouwd. Deze maakt keuzes in het ontwerp en is actief betrokken/werkzaam bij ontwerp-, ontwikkel-, test- en acceptatiewerkzaamheden. De meeste Agile methoden schrijven de business als teamlid voor; een die bij voorkeur full time meewerkt.
 • Waar in "traditionele" methoden 'Scope' als vast gegeven werd beschouwd, wordt in een Agile project juist 'Budget' en 'Tijd' als een vast gegeven beschouwd. Dit houdt in dat het project, volgens een prioriteitstelling, oplevert wat er binnen de beschikbare tijd en budget mogelijk is.
 • Qua projectfasering worden er 'Iteraties' gehanteerd in plaats van Projectfasen (zoals bekend is in Prince2). Een interatie behelst een cyclus van ongeveer vier weken, waarin er productiewaardige leveringen gedaan worden.

 

Tot slot, de kern van Agile als projectmanagement methode is het gebruik maken van het conceptueel raamwerk op een natuurlijke en zinvolle manier. De manier waarop een project uitgevoerd wordt in samenwerking met de business en teamleden, is belangrijker dan het keihard volgen van voorgeschreven regels.

 

De rol van de projectmanager

Is de rol van de projectmanager in een Agile project anders dan in een 'traditioneel' project? Het antwoord daarop is niet eenduidig; nee en ja.

 • Nee: de projectmanager blijft verantwoordelijk voor het opleveren van de projectresultaten. Hij verzorgt de communicatie met de externe omgeving en rapporteert aan de stuurgroep. Etc.
 • Ja: de koers van het project wordt grotendeels bepaald door de teamleden, omdat de business betrokken/werkzaam is als teamlid. Informatie over klantwensen hoeft niet meer van 'buiten' opgehaald te worden. Hierdoor treedt de projectmanager meer faciliterend en coachend op in plaats van een leidend en dirigerend.

 

Nuttige informatiebronnen:

Over Agile is veel nuttige informatie te vinden op internet. De volgende sites vormen een goed startpunt:

Discussieforum

Scaled Agile Framework

Als je in ene organisatie met meerdere Scrum team werkt en de afstemming goed wil regelen kan het Scaled Agile Framework (of een van de andere zoals Less) een handvat bieden. Er is een uitgebreide…Doorgaan

Tags: SAFE, agile, scrum

Begonnen door Remco Reitsma 2 Nov 2016.

Prikbord

Opmerking

Je moet lid zijn van Agile projectmanagement om reacties te kunnen toevoegen!

Reactie van Remco Reitsma op 28 Oktober 2013 op 10.59

Leuke video over de rol van de product owner in Agile projecten. 

Reactie van Tarik Balik op 31 Mei 2012 op 19.29

Hallo Erik,

dat je me de titel 'guru' toedicht is natuurlijk vleiend, maar laten we voorop stellen dat ik ook maar een persoon met een mening ben. 

Ik heb het artikel aandachtig gelezen en ook gekeken wie de schrijver is. De titel is wat dik aangezet om de aandacht van de lezers te trekken. Zoals ik het begrepen heb, is de PMO-afdeling ontbonden en zijn de werkzaamheden in het nieuwe proces ondergebracht. Dus projectondersteuning bestaat nog steeds, maar in een andere vorm. 

Wat interessant is, dat ze een middenweg gevonden hebben tussen controle en blanco cheque. Dat is waar menig organisatie nog steeds mee worstelt. Het is jammer dat ze dat gedeelte niet beter hebben uitgelicht. Misschien kun je de schrijver, David Braue, vragen of hij hier meer over kan uitweiden in een vervolgartikel.

Om de wildgroei aan projecten de hoofd te bieden, hebben ze portfoliomanagement ingericht. Dit lijkt me een goed initiatief. Op deze manier is er toch een beleid op projecten en wordt het budget gericht toegekend.

Mijn conclusie is dat ze met goed verstand verbeteringen hebben doorgevoerd hebben in het projectmatig werken en daar kunnen we wel van leren. In hun situatie heeft het goed gewerkt, maar ik zou niet aanraden om het als blauwdruk te gebruiken. Iedere organisatie is uniek en vindt zijn eigen modus daarin.

Reactie van Erik van Hurck op 31 Mei 2012 op 9.17

Hoi Tarik (en de rest),

Ik kwam een artikel tegen waar ik graag je aandacht op vestig... Het idee van een PMO vind ik erg plezierig, hier wordt het echter afgebroken. Wat is jou mening als Agile guru hierover?

http://www.itnews.com.au/News/303090,the-fall-of-the-project-manage...

 

Toegegeven, een 60 man grote PMO is sowieso veel te groot, maar een team van 5 a 6 man kan volgens mij nog wel succes boeken.

De rollen van deze 5 á 6 man zouden dan zijn: portfolio manager, afdelingshoofd en planners. Deze groep dient ter ondersteuning van de projectleiders in de verschillende afdelingen. 

 

Grootse struikelblok zoals ik hem lees uit het artikel: tijd!

Maar zou de factor tijd niet ook verbeterd kunnen worden met een professionalisering en downsizen van de afdeling (zie hierboven 60 man!)

 

Als laatste staat een "vergeten onderdeel in Agile" waardoor heel snel veel Urgente projecten ontstaan, ben jij dit zelf ook tegen gekomen? Hoe ben je hier toen mee omgegaan?

 

Hoop dat je het artikel interessant vindt, zie je reactie graag tegemoet.

 

Erik v H.

@ErikvanHurck

Reactie van Erik van Hurck op 6 Januari 2012 op 16.33

Hoi Tarik, goede uitleg, bedankt voor de filmpjes! Volgens mij kunnen we je genoemde boeken prima plaatsen in ondersteunende middelen op de site.

Reactie van Tarik Balik op 5 Januari 2012 op 22.57

Best Erik, met de twee volgende films geef ik antwoord op jou vragen over:

Onzekerheid in projecten:

http://www.youtube.com/watch?v=tMZvOR8B81o&context=C3fcd2cbADOE...

Uitleg over aandacht op het proces:

http://www.youtube.com/watch?v=W-KyngmHPls&context=C3784772ADOE...

Groetjes,

Tarik.

Reactie van Remco Reitsma op 5 Januari 2012 op 10.14

Leuke video die laat zien wat je als projectmanager moet overwinnen als je in een bureaucratische organisatie een Agile project wil uitvoeren: http://www.ikdoeprojecten.nl/video/i-want-to-run-an-agile-project?x...

Reactie van Erik van Hurck op 5 Januari 2012 op 9.15

Hallo Tarik, bedankt voor de uitleg van Lean Agile. Het geeft bondige weer waar de aandachtspunten zitten en waar de winst behaald kan worden.

Ik heb echter twee vragen naar aanleiding van de video:
De spreker (ben jij dit?) praat over 3 kenmerken van een project, waar de tweede is "het resultaat is onzeker". Dit kenmerk vond ik vreemd, is er niet bij de start van een project een duidelijk omschreven resultaat nodig? Hierdoor weten de projectleden waar ze naartoe werken? Of praat je over de kwaliteit en precieze invulling van het resultaat, de details?

Mijn tweede vraag gaat over de matrix die getekend wordt. Het viel me hierbij op dat het linker bovenvak onbenut blijft. Dat wil zeggen dat het proces sowieso later bekend zal worden dan het product, als ik het goed begrijp? Is er een situatie denkbaar waarbij het product later bekend wordt en het proces al veel sneller een "vlucht" neemt? Dus dat de bolling vanuit de middellijn (de eerste stippellijn uit de video) naar boven afwijkt? En, zou dit wenselijk zijn?

Reactie van Tarik Balik op 4 Januari 2012 op 20.22

Ben je benieuwd naar Lean Agile projectmanagement en wat het oplevert? http://www.youtube.com/watch?v=KlBPHyBjDLg&context=C3fcd2cbADOE...

Reactie van Remco Reitsma op 26 November 2011 op 11.31

Zie het evenement op 13 december: Agile Projectmanagement en de relatie met Prince2.

 

Leden (7)

 
 
 

Tools voor projecten
Video's

 • Video's toevoegen
 • Alles weergeven

Contact

Voor vragen, opmerkingen of suggesties: info@ikdoeprojecten.nl

Remco Reitsma,
Communitymanager

© 2024   Gemaakt door Remco Reitsma.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden